پروژه‌های باریکو

برفک

iOS App

لغت‌نامه دهخدا

iOS app

پاپکرن

Android App / Web Service

آوای باربد

iOS & Android App / Web Service

موزه موسیقی

iOS & Android App

امروز

iOS 8 widget

مجموعه‌ی قند پارسی

UX/UI Design

Spread Out 3D

iOS / Game

عشقولک

iOS & Android App

سامانه فروش کتاب

UX/UI Design

برنامه‌های باریکو در رسانه‌ها

تماس با ما

info [@] bariqo.ir